Jump to the main content block

Organization

 

Name Title Responsibility Extension Number(Phone: 06-2757575)
Cong Kong, Tsai Team Leader Manage, execute, supervise whole team work 54005
Yong Chin, Tsai Member Handle official work 54007

Yu Yi, Lin

Shuen, Lin

Ju Chang, Su

Guo Chao, Jiang

Shik Chen, Lin

Sue Ping, Li

Wai Da, Sian

Chi Si, Cheng

Ching Chiang, Huang

Jia Bin, Chang

Chin Bao, Dong

Tai Yi, Chiao

Cheng Hsiung, Wu

Member

Station at the door

Patrol campus

Carry out temporary dispatch works

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

66666

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li Chi, Chen (hired by NCKU)